Trần Thu Trang Rotating Header Image

June, 2010:

Lâu ngày không gặp

Gái 1: Dạo này mày thế nào?
Gái 2: Tao vẫn thế.
Gái 1: Năm nay năm xung của tao, lắm hạn quá mày ạ.
Gái 2: Những gì?
Gái 1: Huỷ hợp đồng, lỗ cổ phiếu, nghỉ việc, mất xe…
Gái 2: Ừ hữ…
Gái 1: Tuần trước còn cãi nhau với nhà chồng nữa chứ.
Gái 2: Hả?
Gái 1: À quên, tao lấy chồng rồi. Cưới từ đầu năm.
Gái 2: Ờ, mở hàng cái hạn to thế, thảo nào.

Chụp cho Nguyễn’s Spa

Ảnh cộng tác với trang www.thammyvienonline.com.